Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Przywrócenie obywatelstwa polskiego

Wysłane przez maru w 1. Czerwiec 2012 - 10:33
1. Czerwiec 2012 - 8:00

Przywrócenie obywatelstwa polskiego

Szanowni Państwo,
Konsulat Generalny RP w Hamburgu pragnie zwrócić uwagę na nową instytucję wprowadzoną Ustawą o obywatelstwie polskim -przywrócenie obywatelstwa polskiego. Stosowny wniosek złożyć mogą osoby, które utraciły obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 r. kierowany on jest do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przy czym cudzoziemiec mieszkający za granicą składa wniosek za pośrednictwem właściwego terytorialnie konsula.

Do formularza wniosku dołącza się:
- dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo
- posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego
- fotografię osoby objętej wnioskiem
- dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeżeli taka nastąpiła

Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale lub jako urzędowo poświadczone kopie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
Opłata konsularna za złożenie wniosku wynosi 36,- euro plus 6,- euro opłata pocztowa.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes